Juhlahetki

Laulu-suzuki


Laulusuzuki on suomalaisen MuT Päivi Kukkamäen kehittämä laulunopetusmenetelmä, joka perustuu tunnettuun Suzuki-menetelmään. Laulusuzuki-koulutus hyväksyttiin kansainväliseen Suzuki- yhdistykseen (ISA) 17.10.2003. Koulutettuja laulusuzukiopettajia on 20 maassa mukaan lukien Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Australia, Eurooppa ja Uusi-Seelanti.

Suzuki-menetelmään perustuvan laulun voi aloittaa jo odotusaikana, ja sitä voi jatkaa vaikka aikuisuuteen asti. Musiikin oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella. Laulusuzuki etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa sekä tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Sen tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta. Kun lapsi itsenäistyy (noin kolmannesta ikävuodesta alkaen), lapsen ja opettajan välisen suhteen merkitys tunnilla kasvaa ja vanhemmat siirtyvät taka-alalle lähinnä kannustavaksi tukijoukoksi. Laulutaidon ja laulujen oppimiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen ja vapaan lauluäänen vaaliminen ja kehittäminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen sekä kielellisten taitojen harjaannuttaminen.

Laulusuzukin voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Menetelmä sopii erinomaisesti myös vanhemmille lapsille sekä nuorille. Musiikin teorian (esimerkiksi nuottien) opiskelu alkaa n. 7 vuoden ikäisenä liittyen luontevana osana muuhun musiikin oppimiseen.

Laulusuzukin erityispiirteitä ovat vanhempien valmentaminen menetelmään, yhteistyö perheen kanssa, valinnaiset opetustunnit ja niiden kestot, opetustuntien äänittäminen kotiharjoittelun avuksi, esiintymiset pienestä pitäen, konserttimuotoiset opetustasojen suoritukset (kirjakonsertit), menetelmään kehitetty opetusmateriaali, menetelmään liittyvät laulutaidolliset harjoitukset, erikieliset laulut noin toisesta ikävuodesta alkaen ja kansainvälinen opettajien koulutus- ja tutkintojärjestelmä.

Musiikkikoulu Juhlahetkessä annetaan laulusuzuki-menetelmän mukaista yksityis- ja ryhmä-opetusta. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä ja laulutaidollinen kehitysvaihe. Ryhmäkoko on 2-4 lasta, 13 opetuskerran hinta on 390 €. Myös odottaville äideille on omat ryhmät.


Suzuki-menetelmän perusideoita

* opinnot aloitetaan varhain


* musiikki opitaan kuten äidinkieli, kuunnellen,      matkien ja toistaen


* nuotit tulevat mukaan myöhemmin


* lapsella on kannustajina opettaja, vanhemmat ja ryhmä


* jokainen lapsi on lahjakas ja edistyy omaa tahtiaan


* esiintymiseen kasvetaan ja siitä tulee luontaista

* musiikki kasvattaa lapsen sisäistä kauneutta


Tiedustelut:


Puhelin: 040 5414 649

Osoite: Salpatie 5 H, 15880 Hollola

Sähköposti: elina.risku[@]juhlahetki.fi


Laulusuzuki Etelä-Suomen Sanomissa


Amerikkalaisia Youtube-videoita suzuki-menetelmästä:

https://www.youtube.com/watch?v=t38YvXrS13s

https://www.youtube.com/watch?v=qjmFp6Zxs-I