Juhlahetki

Äänikoulutusta yhteisöille ja yrityksille

Toiminnallinen luento äänenhuollosta ja ekonomisesta äänenkäytöstä:

Tietoa ja käytännön harjoituksia siitä, mikä vaikuttaa ääneen, sen kestävyyteen ja miten äänen hyvinvointia voi edistää. Tietämys ja harjoitukset auttavat parantamaan äänentuottoa ja vähentämään äänioireita. Toiminnallinen luento räätälöidään kohdeyleisön mukaan, esimerkiksi opettajille, päiväkotihenkilöstölle tai asiakaspalvelijoille, kyseisten ammattikuntien äänenkäytölliset erityispiirteet huomioiden. Luento sopii esimerkiksi opettajien VESO-koulutuksiin ja henkilstln työkykyä ylläpitäviin TYKY-päiviin.

Hintaesimerkki: 2 tunnin luento asiakkaan tiloissa 300 € + matkakulut (alv. 0%).